28 mars, 2006

Snart är det dags för tjäderspel

Snart är det dags för tjädern att spela. Tjädern spelar från slutet av mars till försommaren då björkens löv är som musöron. Tjäderspelet är något som vi har sett fram emot hela vintern. I höstas när vi var ute hittade vi en plats där det rätt sannolikt kommer att vara en spelplats. Stället ligger ganska högt upp på ett berg med mossa och små martallar. Tallarna var betade ganska mycket och vi hittade tjäderns spillning nedanför. Den svacka som finns nedanför berget består av mossa och bärris och passar bra för tjäderns spel. Området är ganska otillgängligt med tät granskog, asp och björk runt omkring.

Kategorier: ,