28 april, 2006

Björken - det användbara trädet

Det finns nog inget annat träd som har så många användningsområden som björken. Förutom ved ger björken många andra användbara produkter. Krokiga grenar är utmärkta att slöjda slevar och skedar av. Löven kan ätas, helst unga, antingen som de är eller i en sallad. De är mycket nyttiga. Löven innehåller också saponin så det går också att göra ett milt tvättmedel av dem. Saven från björken är nyttig att dricka. Den kan också kokas till sirap. Nävret är ganska lättantändligt, även när det är fuktigt, så det är bra att använda när man ska göra upp eld. Näver är också bra till att fläta korgar, tofflor, ryggsäckar och annat. Flak av näver kan man göra askar och trattar av. Förr användes nävret även som taktäckningsmaterial och som liggunderlag. Nävret kan också kokas för att göra en dryck av med näringsvärde som är ungefär som bär. (Mest användbart vid överlevnad när inget annat finns att äta.) Dessutom kan man utvinna ryssolja och beck från nävret. Dessa produkter används ungefär som tjära men även som lädersmorning och sårvårdsmedel. Björkens yttre grenar går att elda med även när de är färska. Av björkris kan man göra kvastar och vispar av. Av björksly kan man göra vidjor av som kan användas som länkar, korghandtag m.m. Avbarkade rötter kan användas till att göra korgar av, samt att sy med. Ruttna björkar är också växtplats för fnösktickan som man tillverkar fnöske av. Även den ruttna björkens ved går att få glöd på med eldstål och flinta. (Istället för fnöske alltså.) Den ruttna björkens ved används av folken i tundraområden även som blöjmaterial till barnen. Björkens aska (blandat med vatten) används också till att bereda fnösket så att det lättare tar glöd. Björkaska kan också användas till en lut att använda till rengöring.

Ps. Det är inte tillåtet att ta något från den levande björken om du inte har markägarens tillstånd eller äger trädet själv.

Kategori: ,