23 april, 2006

Det är skrämmande

Det finns folk som inte har den minsta kunskap om naturen. De kan inte skilja på en vitsippa och en liljekonvalj. De vet inte vad en björk är. Vi har själva mött sådana människor. Det är skrämmande att det överhuvudtaget finns människor som inte har den minsta kunskap om naturen, som vi ju faktiskt är beroende av för vår överlevnad. I det moderna samhället kan det vara lätt att få villfarelsen att vi är separerade från naturen, men då missar man helheten. Vi ingår i kretsloppet och det kan ingenting ändra på. Om man då inte har ens de minsta kunskaperna om naturen, hur ska man då kunna ha insikt i mänsklighetens behov och krav för överlevnad. Okunskapen leder till att man sågar ner den gren man sitter på. Man förstör för framtida generationer utan att ha en aning om att man gör det. Vems plikt är det, om inte skolans, att informera om naturen och hur vi lever av den?

Kategori: