10 april, 2006

Håll Sverige Rent

I Sverige har vi den s.k. allemansrätten som ger oss stor frihet att vistas i naturen, men det är en frihet under ansvar. Somliga tycks tro att allemansrätten ger oss frihet att bete sig hur som helst, men det är ju helt fel. Ibland när vi är ute hittar vi t.ex högvis med sopor efter folk. Det är plastpåsar, metall och annat som verkligen inte hör hemma i naturen. Man mår illa. Grundbulten i allemansrätten är ju att inte störa eller förstöra, men genom att slänga sopor i naturen bryter man mot båda grundbultarna. De sopor man producerar ska man ta med sig hem och lägga där det hör hemma på återvinningsstationen.

Kategorier: , ,