29 april, 2006

Lite frågesport om djur och natur

Här kommer lite frågesport som tidsfördriv. Testa dig själv eller kompisarna. Rätt svar står längst ner, men lova att inte titta innan du har svarat själv.

1. Vad är en hemlock?
(1) en typ av fårull (X) en insekt (2) en sorts gran

2. En morkulla är en...
(1) fågel (X) fäbodjänta (2) öknamn på en piga

3. Vad är en rackelhane?
(1) en gycklare (X) ett påhittat ord (2) en blandning mellan orre och tjäder

4. När får räven ungar?
(1) i juli (X) i maj (2) i februari

5. Vad är "töre"?
(1) snöblandat regn (X) fyrstickor av tjärved från tall (2) torr myr

6. Vilket träd används till att göra tändstickor av?
(1) asp (X) al (2) alm

7. Vad är en nying?
(1) en nyfödd gråsparv (X) en sorts eld (2) en kolmila

8. Vilken av följande växter kan man göra tråd av?
(1) ormbunke (X) snärjmåra (2) nässla

9. Vad kallas råddjurshannen?
(1) tjur (X) hind (2) råbock

10. Vad är en vidja?
(1) en klen fågel (X) en vriden björksly (2) ett stängsel


1. (2) 2. (1) 3. (2) 4. (X) 5. (X) 6. (1) 7. (X) 8. (2) 9. (2) 10. (X)

Kategori: