08 april, 2006

På spaning efter spår av tjäder

Idag var vi ute för att kolla på platsen där vi i höstas hittade spår efter tjädern. Nu fanns det betydligt mer spår där, framförallt var marken runt vissa tallar helt pepprad med tjäderspillning. Spår efter spel hittade vi dock inte, men det är nog bara en tidsfråga innan det dyker upp.


Tjäderspillning


Tall som helt tydligt är betad av tjädern.


Området med avbetade tallar på berget och mossig granskog nedanför.

Kategorier: ,