11 maj, 2006

Kopparorm - ödla eller orm?


En kopparorm (eller ormslå som den också kallas) är faktiskt ingen riktig orm, trots att den ser ut som en sådan. Kopparormen är en ödla utan ben men om man tittar noga på den kan man se antydan till ben. Den kan bli uppemot en halv meter lång. Nästan två tredjedelar av kopparormen består av svansen! Honan och ungarna har en svart smal rand på ryggen vilket hanen saknar. Den finns i hela landet utom i nordligaste inlandet. En kopparorm är en fredlig typ som äter daggmaskar, insekter och sniglar. Den är fridlyst men man får ta upp den (aldrig i svansen!) för att ta sig en närmare titt.