17 maj, 2006

Växter och föremål vid övergivna torp och stugor

Ibland när vi är ute och går vi hittar rester av gamla bosättningar och det är intressant att se vilka växter som finns kvar där. Om man hittar rönn där, har det troligen bott personer av finsk börd vid torpet. Ask kan också hittas och den har använts för hamling så att djuren fått foder. Syren är också ganska vanligt förekommande. Dessutom kan man hitta gräslök, påskliljor, tibast och äppelträd. Det är intressant att studera husgrunderna för att få sig en bild av hur det kan ha sett ut på platsen då det bodde folk där. Man ser också i landskapet hur vägarna har varit dragna. Platserna är ofta väl valda i ett sydligt läge. Tecknen på åkerbruk är tydliga men skogen har ofta börjat tränga sig på igen. Husgrunderna sprängs sönder av träd som växer upp. När man ser resterna av bosättningen funderar man ofta på hur slitigt det måste ha varit för dem som bodde där. Vi hittar också ofta rester av föremål som lagts på en plats som använts som sophög t.ex. flaskor, burkar, hinkar, skor, smidesföremål och annat. Av dessa föremål kan man på ett ungefär avgöra när platsen varit bebodd. Man kan se var boningshuset har stått, var jordkällaren har varit, var uthuset har varit och var den s.k. soptippen har varit.