08 maj, 2006

Fridlysta växter och djur

I sverige finns det ca 300 fridlysta växter och djur. Det innebär att man inte får plocka, fånga, döda eller på annat sätt skada arten. Oftast får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Ibland kan en art bara vara fridlyst i delar av landet. Länsstyrelserna har information om vilka fridlysningsbestämmelser som gäller i länen. Det kan också finnas undantag för vissa arter. För fridlysta växter kan det t.ex. vara att man får plocka en bukett till sig själv, men inte till försäljning. Anledningarna till fridlysning varierar, men vanligen är det p.g.a av att arten är sällsynt eller för att den är attraktiv för insamling vilket därmed hotar dess överlevnad. Naturvårdsverket har mer information om fridlysning samt listor över vilka arter som är fridlysta.

Kategorier: , ,