29 april, 2007

Det man inte förstår förstör man

I DN står att läsa hur en människas torp plötsligt fått ett kalhygge runt omkring. Miljön är helt förstörd. Och somliga tycker att det är bra. Tante Daisy tycker skogen är otäck. Det första som slår en är att hon måste vara fullständigt sjuk i huvudet men så inser man att det troligen handlar om rädsla och okunskap. Hon känner inte till skogens nyanser, har inte sett vilka skönhetsvärden som finns där, har inte förstått att skogen är en del av mänskligheten. Hon känner inte till skogens läkande egenskaper eller hur man överlever där. Vad skulle hon göra om strömmen försvann? För gott. Långsökt tanke kanske men intressant...

Ett träd kan inte växa i all evighet och det är ju när ett träd nått mogen ålder som människan sågar ner det för att använda det. Om det inte sågades ner skulle det förr eller senare fällas av en storm eller en brand. Det skulle bli naturliga kalhyggen som är nödvändiga för nytt liv. Vissa frön gror inte om det inte "drabbas" av en brand först och stormfällda träd gör så att ljuset kan nå ner till de små trädplantorna. Och de fällda träden som ligger och ruttnar ger livsrum åt många insekter och fåglar som är en del av ekosystemet. Ekosystemet är så komplext att det finns nog ingen som känner till alla sambanden, men ett är säkert; när människan rubbar systemet för mycket blir det obalanser som naturen har svårt att rätta till. Naturen klarar sig faktiskt alldeles utmärkt utan människan, men vi klarar oss inte utan den.

Tillbaka till ämnet...

Så kalhyggen är egentligen ingenting onaturligt men det som är skrämmande och får oss att må illa är när girigheten och hänsynslösheten spelar ut allt annat. Man bara roffar åt sig allt som går, t.o.m. träden på torpägarens mark strök med. Ingenting som kan hjälpa djur och växter att överleva tills ny skog växer upp lämnades kvar. Men det är klart; giriga egoister tänker aldrig på varken medmäniskor eller framtida generationer.

Etiketter: , ,